Ofte stillede spørgsmål

Rabatter og tilbud

Af og til har vi et rabattilbud på vores hjemmeside. Det synes vi nogle gange er sjovt :-) Men vi vil gerne nævne følgende

  • En rabatkode kan ikke kombineres med andre rabatkoder. Produktets rabat for en bestemt kampagne understøttes kun for engangskøb.
  • Vi giver ingen rabatter på vores fulde spædbørnsernæring.

Hvorfor hører jeg først nu om efterfølgende mælk baseret på gedemælk?

Det er næsten utænkeligt, når man bor i Danmark, men traditionelt set drikkes der mere gedemælk end komælk på verdensplan. Gedemælk har også været brugt meget længere som efterfølgende mælk i andre lande. Indtil for få år siden tillod lovgivningen i Europa kun komælk og soja i modermælkserstatning. I 2012 udvidede Den Europæiske Union lovgivningen, og siden da har modermælkserstatning med gedemælk også været tilgængelig i Europa. Nogle gange tager det bare længere tid, før reglerne bliver justeret.

Hvorfor efterfølgende mælk baseret på gedemælk?

Efterfølgende mælk baseret på gedemælk er et godt alternativ til efterfølgende mælk baseret på komælk. Vores produkter er milde i smagen og opfylder, som alle efterfølgende mælk produkter, en streng lovgivning. Og…en ged er simpelthen et andet dyr.

BEMÆRK ved komælksallergi: vores modermælkserstatning er ikke et alternativ for børn med en konstateret komælksallergi. Der er risiko for en reaktion på gedemælk ved komælksallergi. Har din baby ingen komælksallergi, kan du for eksempel prøve efterfølgende mælk fra Pure Goat Company. Drøft det med din læge eller sundhedsplejerske.

Hvorfor har Pure Goat valgt økologisk?

Vores produkter er økologisk certificeret efter de europæiske standarder. Alle økologiske produkter skal opfylde de samme europæiske standarder for at opnå det økologiske certifikat. Det betyder, at uafhængige instanser overvåger og kontrollerer, at alle regler for økologisk landbrug og produktion af økologiske fødevarer bliver overholdt. I Danmark er det Landbrugsstyrelsen, der sørger for, at alle regler bliver fulgt: www.lbst.dk.

Det europæiske logo for økologiske produkter på vores emballage betyder

  • at afgrøder dyrkes uden kemiske bekæmpelsesmidler og det gælder også for foderet til gederne
  • at der ikke må bruges kunstgødning
  • at produkterne er fri for genetisk modificerede ingredienser (altså garanteret GMO-fri) at malkegeder ikke får (forebyggende) antibiotika og heller ikke behandles med vækst- eller mælke-stimulerende hormoner
  • at malkegederne har mere staldplads og også skal kunne komme udenfor
  • at økologiske virksomheder producerer så lidt affald som muligt og genbruger det så meget som muligt at hele produktionskæden holdes adskilt fra ikke-økologiske produkter.

Er Pure Goat Companys efterfølgende mælk anderledes end anden modermælkserstatning?

Alle efterfølgende mælk, der kan fås i Danmark, opfylder reglerne for kvalitet og sammensætning af efterfølgende mælk. Lovgivningen er krystalklar om, hvad der (mindst) skal være i, så det behøver du som forælder ikke at bekymre dig om.

Vi træffer visse valg med hensyn til oprindelsen af vores ingredienser. Vi vælger økologisk og selvfølgelig fuld gedemælk.

Hvad sker der med de unge bukke?

Det er et følsomt emne. Men også her vil vi gerne give et ærligt svar.

Der laves forskellige produkter baseret på gedemælk. Fra gedeyoghurt og gedeost til vores egen modermælkserstatning. For at producere gedemælk skal der fødes lam. Først da producerer geden mælk.

De hunlam, der fødes, producerer også mælk senere. Men der fødes også handyr, bukke. Og de spiller ingen rolle i mælkeproduktionen.

Selvfølgelig er der brug for nogle bukke til avl. Men hvad sker der med de bukke, der er til overs?

Gedekød er ikke populært i vores land. Som følge heraf indbringer bukkene ikke mange penge.

Det må dog ikke føre til, at disse dyr bliver dårligt passet. Mange økologiske gedeavlere har taget skridt til at forbedre plejen af bukkene.

De økologiske gedeavlere har aftalt, at bukkene, der fødes på deres gårde, ikke sendes til opfedning. Dyrene bliver mindst tre uger på gården. Selvfølgelig passes dyrene godt der.

Efter denne periode på mindst 21 dage kan de klare transporten til slagteriet eller eksportdestinationen (lande som Spanien, Portugal, Frankrig og Italien). Det ændrer ikke på, at disse bukkes skæbne forbliver trist.

*Ifølge loven må bukkene sendes til slagtning, når de er mindst en uge gamle.